De innerlijke reis

Ingrijpende gebeurtenissen zoals ernstige ziekte, verlies, of mentale ontregeling kunnen de fundamenten van ons leven op de proef stellen, dwingend tot herbezinning en het zoeken naar nieuwe antwoorden op fundamentele levensvragen. Deze momenten van crisis, hoewel uitdagend, kunnen ook de start zijn van een herstelproces en bieden de kans voor groei, verdieping van relaties en een herwaardering van persoonlijke waarden en levensfilosofie.

pathway between trees
pathway between trees

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen levensverhalen aan het wankelen brengen. Een ernstige ziekte, het einde van een relatie of huwelijk, een burn-out of depressie, onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden of mentale ontregeling. Bijna iedereen krijgt er zelf, of in zijn of haar omgeving, mee te maken. Hoewel het een pijnlijk en moeilijk proces kan zijn (en vaak is), is het ook een groeiproces; een verdieping van de relatie met jezelf, met anderen en met de belangrijke dingen in het leven.

Algemeen

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen levensverhalen aan het wankelen brengen. Een ernstige ziekte, het einde van een relatie of huwelijk, een burn-out of depressie, onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden of mentale ontregeling; ze kunnen de fundamenten van het leven doen barsten. We worden op de proef gesteld door het leven. Bijna iedereen krijgt er zelf, of in zijn of haar omgeving, mee te maken. De situatie dwingt ons ertoe om heel bewust nieuwe antwoorden te gaan zoeken op de ultieme levensvragen: wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is belangrijk voor mij? Waar ga ik naartoe?

Van nature (of misschien aangeleerd?) zijn veel mensen geneigd om van pijn of intense gevoelens van zichzelf of van anderen weg te bewegen. We proberen het te vermijden of gaan zo snel mogelijk op zoek naar oplossingen om het te verhelpen. Hoewel oplossingen handig zijn, is het bij momenten van twijfel, onzekerheid en crisis belangrijk om even stil te staan, alleen of met de mensen om je heen.

Het erg fijn zijn om handvatten te krijgen om nieuwe wegen te vinden, wanneer je niet goed weet hoe je verder moet. Het proces kan pijnlijk en moeilijk proces zijn, maar er is ook reden tot hoop. Velen zijn je voorgegaan. De groei die je doormaakt in dit proces brengt vaak een verdieping van de relatie met jezelf, met anderen en met het leven op zichzelf met zich mee.

Crisis - begin van een herstelproces

Het woord 'crisis' heeft in het dagelijks spraakgebruik een negatieve lading. Van oorsprong is de term echter neutraal. Het woord is afgeleid van het oud-Griekse krinein, dat onder andere "onderscheiden", "beslissen" of "beslechten" betekent. Zo beschouwd is een crisis een moment van de waarheid, waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst. Het is dan ook belangrijk om crisis in een neutrale zin te begrijpen. Enerzijds is er de pijn, twijfel, onzekerheid, verdriet, boosheid etc., maar anderzijds is het ook het mogelijk begin van een herstelproces.

Waarden

Een crisis kan ontzettend veel verandering met zich meebrengen. Deze groei laat zich zien als een verdieping van de relatie met zichzelf, met anderen en met het leven. Een belangrijk aspect in tijden van crisis is dat persoonlijke waarden meer aan de oppervlakte kunnen komen. De confrontatie met verlies kan leiden tot een (her)waardering van intieme relaties, het aangaan van nieuwe levensdoelen en een gewijzigde levensfilosofie. Juist wanneer je door het leven geschonden wordt en waar crises zich voordoen, manifesteren waarden zich. Wanneer je bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een situatie van onrechtvaardigheid, kan dit een diep gevoel van verontwaardiging en onrecht teweegbrengen. Dit kan een belangrijke drijfveer worden om je te richten op gerechtigheid, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Een ander voorbeeld is een verlieservaring; het verlies van een dierbare, het einde van een relatie, het verliezen van een baan, of het verlies van een deel van onze identiteit. Zo'n ervaring leidt vaak tot periodes van introspectie, herbezinning en soms grote transformatie. In de nasleep kan je worden geconfronteerd met kwetsbaarheid, angsten en verlangens. Dit proces kan leiden tot een herwaardering van wat echt belangrijk is in het leven. Verlies kan ook een dieper gevoel van empathie en verbondenheid met anderen met zich meebrengen.

Afsluiting

Het leven komt ons soms in volle hevigheid tegemoet. Ervaringen van vreugde en plezier; ervaringen van pijn en verdriet. Wanneer gevestigde zekerheden in het leven wankelen, kunnen mensen voor zinvragen komen te staan, die vragen om herevaluatie van je ‘verhaal’. De uitnodiging is om deze ervaringen te begrijpen als beginpunten van herstel en als een verdieping en herijking van je levensverhaal.

Je kunt hierover meer lezen op deze website. Je kunt ook een berichtje sturen via onderstaand contactformulier als je aanvullende vragen.

Contactformulier