Onderdelen van de boom

Onderdelen van de boom en hun betekenis
  • Wortels: waar je vandaan komt, je familie;

  • Grond: heden; hoe het leven er op dit moment uit ziet;

  • Stam: kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijke waarden;

  • Takken: waar je naar verlangt en wat je wilt bereiken;

  • Bladeren: verbondenheid met jezelf en anderen, belangrijke mensen;

  • Stormen: de uitdagingen in je leven: lichamelijke beperkingen, geestelijke beperkingen.

Door met iemand na te denken over een van de onderdelen en hier bijvoorbeeld over te schrijven, tekenen, schilderen of een muziekstuk bij te zoeken of maken, kan je de onderdelen van de boom concreet maken.

brown tree trunk on brown soil
brown tree trunk on brown soil
De wortels

De wortels van de levensboom staan symbool voor de basis waarop ons bestaan rust. Ze staan voor de verbinding met onze afkomst, ons verleden en de invloeden die ons hebben gevormd tot wie we zijn. De plek waar we geboren zijn, onze familie, belangrijke mensen in ons leven, culturele achtergrond, religie of levensbeschouwing en normen en waarden die je als kind hebt meegekregen, van huis uit, maar bijvoorbeeld ook van familie, school, kerk of vereniging. Met dit domein krijgen we als eerst mee te maken tijdens ons leven. Het heeft te maken met zekerheid, stabiliteit, veiligheid en hechting.

green tree
green tree
De grond

De grond staat voor je huidige leven en waar je inspiratie of energie uit haalt. Het is een weergave van de fysieke en emotionele omgeving waarin je je momenteel bevindt. Dit is bijvoorbeeld hoe en waar je op dit moment woont, wat je in het dagelijks leven doet, zowel qua werk als in je vrije tijd. Diversiteit van activiteiten zorgt voor een rijke voedingsbodem. Enerzijds bestaat de grond uit elementen die structuur geven (een baan, vrijwilligerswerk, een sportclub, een hobbyclub), anderzijds bestaat de grond ook uit meer abstracte voeding (muziek, inspiratie, energie, creativiteit). Stilstaan bij deze elementen biedt ruimte voor reflectie op het leven, waarbij er mogelijk wat afstand ontstaat door de metafoor van de boom.

green grass
green grass
De stam

De stam van de boom staat voor kwaliteiten en persoonlijke waarden. Kwaliteiten kunnen eigenschappen zijn waarin je in de loop van je leven beter bent geworden, maar kunnen ook aangeboren zijn. De stam van deze boom staat ook voor de waarden die belangrijk voor je zien. Waarden zijn aspecten die je belangrijk vindt om na te streven. Het geeft duiding aan waar je voor staat en wat belangrijk is. Dit helpt je om richting te geven aan je leven en om keuzes te maken voor de dingen die er voor jou echt toe doen. Je kunt ze begrijpen als een soort kompassen.

tree trunk
tree trunk
De takken

De takken van de boom staan voor je verlangens, je wensen en je dromen (de toekomst). Hierbij zijn ook de obstakels die je tegen bent gekomen van belang of de toekomstdromen en plannen die je had en hebt aangepast door de dingen die er zijn gebeurd.

brown tree with green leaves during daytime
brown tree with green leaves during daytime
De takken

De takken van de boom staan voor je verlangens, je wensen en je dromen (de toekomst). Hierbij zijn ook de obstakels die je tegen bent gekomen van belang of de toekomstdromen en plannen die je had en hebt aangepast door de dingen die er zijn gebeurd.

green tree under blue sky during daytime
green tree under blue sky during daytime
De stormen

Stormen staan voor de uitdagingen in je leven, maar ook voor de omgang hiermee. Het kunnen kleine uitdagingen zijn, maar ook grotere, ontwrichtende situaties. Stormen kunnen leiden tot grote verliezen. Het kan dan gaan om het verlies van mensen in je omgeving, maar bijvoorbeeld ook het verlies van een deel van jezelf, van je gezondheid, van je werk, van kennissen, van dromen, verlangens en verwachtingen die je hebt in het leven. Stormen kunnen dan ook rouw met zich meebrengen. Naast verlies, hangen stormen ook sterk samen met groei en ontwikkeling. De stormen staan symbool voor hoe je bent omgegaan met verliezen. Hoe de stormen in je leven je hebben gemaakt tot wie je bent en hoe je hierdoor gegroeid bent.

landscape photography of green and brown mountains
landscape photography of green and brown mountains