Zin in Verhalen

Deze website is tot stand gekomen naar aanleiding van een afstudeerstage die ik, Marius Sneller, liep bij de Verhalenbank Psychiatrie van het UMC Utrecht. Ik heb deze stage gedaan in het kader van mijn master Medical Humanities* en heb hiervoor een deel van de SUMMA (Geneeskunde-) opleiding gedaan.

Deze website, Zin in Verhalen, is een handreiking aan mensen die te maken hebben (gehad) met psychiatrische klachten, naasten en hulpverleners om het belang van zin- en betekenis in het herstelproces te benadrukken. Op de website zijn diverse oefeningen, methoden en ideeen te vinden om hiermee aan de slag te gaan. Voor vragen of opmerkingen kan je een bericht sturen via het contactformulier. Dan neem ik contact met je op.

De Verhalenbank Psychiatrie van het UMC Utrecht verzamelt persoonlijke verhalen van mensen die in hun leven te maken hebben (gehad) met psychiatrische klachten, zowel uit eigen ervaring, als van hulpverleners en naasten. De verhalen in de Verhalenbank worden verkregen door middel van semi-gestructureerd interview. Vragen die gesteld zijn, zijn onder andere “Welk verhaal wil jij met ons delen?”, “Welke aspecten in jouw herstelproces heb je als behulpzaam ervaren?”, “Welke aspecten waren niet behulpzaam?”. Dit heeft inmiddels een database opgeleverd van ruim 200 transcripten van deze interviews. Voor mijn onderzoek heb ik veel transcripten gelezen, om op zoek te gaan naar overkoepelende thema’s en ervaringen. Deze ervaringen, tezamen met het literatuuronderzoek dat ik heb gedaan komen samen in deze website.

* De opleiding Medical Humanities aan de Universiteit Utrecht richt zich op het analyseren en innoveren binnen het zorg- en gezondheidsdomein. Complexe uitdagingen die een interdisciplinair perspectief vereisen staan centraal: de relatie tussen burger, zorgverlener en overheid, vertrouwen in de medische wetenschap, lokale, nationale en mondiale gezondheidsverschillen, de rol van medische technologie in de zorg grenzen en beheersbaarheid van de gezondheidszorg en de bedreigde geestelijke gezondheid.

De laatste uitdaging; de bedreigde geestelijke gezondheid(szorg) is voor mij de uitdaging waarop ik mij het meest heb toegespitst en waar deze website een uitvloeisel van is.

"Wij zijn geen studenten van een bepaald onderwerp, maar studenten van problemen. En problemen kunnen dwars door de grenzen van elk onderwerp of elke discipline heen snijden."
Wetenschapsfilosoof Karl Popper (1963)