De stormen

Stormen staan voor de uitdagingen in je leven, maar ook voor de omgang hiermee. Het kunnen kleine uitdagingen zijn, maar ook grotere, ontwrichtende situaties. Stormen kunnen leiden tot grote verliezen. Het kan dan gaan om het verlies van mensen in je omgeving, maar bijvoorbeeld ook het verlies van een deel van jezelf, van je gezondheid, van je werk, van kennissen, van dromen, verlangens en verwachtingen die je hebt in het leven. Stormen kunnen rouw met zich meebrengen. Rouw heeft dus niet per se te maken met het overlijden van iemand, maar kan bijvoorbeeld ook gaan over het eindigen van een relatie of vriendschap, het niet meer kunnen doen van bepaald werk, je lichaam dat niet meer functioneert zoals eerder of een droom die je hebt moeten opgeven. Rouw is een hele normale reactie op een verlieservaring en is daarom erg verweven met de stormen in het leven. Naast verlies, hangen stormen ook sterk samen met groei en ontwikkeling. De stormen staan symbool voor hoe je bent omgegaan met verliezen. Hoe de stormen in je leven je hebben gemaakt tot wie je bent en hoe je hierdoor gegroeid bent.

Onderstaande begeleidende vragen kunnen je helpen om na te denken over de stormen in je leven. Je kan antwoorden op deze vragen opschrijven, maar je kan bijvoorbeeld ook tekenen hoe jouw thuis eruit zag, in welke samenstelling en met welke mensen je bent opgegroeid, een liedje of muziekstuk kiezen dat past bij (een periode uit) je jeugd of een schilderij maken om gevoelens van je verleden uit te drukken. Het gaat erom dat je een uitdrukkingsvorm kiest die bij jou past.

orange leaf trees under dark sky
orange leaf trees under dark sky

Begeleidende vragen

  • Welke stormen heb je ervaren in je leven?

  • Wat hebben deze stormen bij jou teweeg gebracht?

  • Ben je iets verloren in je leven? Wat hebben deze verliezen met je gedaan?

  • Zijn er verliezen die, hoewel ze erg moeilijk waren, ook tot iets positiefs geleid hebben? Denk bijvoorbeeld aan verliezen die ervoor hebben gezorgd dat je iets belangrijks geleerd hebt of waardoor je je ontwikkeld hebt.

  • Zijn er dingen die je hulp en houvast geven in een situatie van storm?