De stam

De stam van de boom staat voor kwaliteiten en persoonlijke waarden. Kwaliteiten kunnen eigenschappen zijn waarin je in de loop van je leven beter bent geworden, maar kunnen ook aangeboren zijn. De stam van deze boom staat ook voor de waarden die belangrijk voor je zien. Waarden zijn aspecten die je belangrijk vindt om na te streven. Het geeft duiding aan waar je voor staat en wat belangrijk is. Dit helpt je om richting te geven aan je leven en om keuzes te maken voor de dingen die er voor jou echt toe doen. Je kunt ze begrijpen als een soort kompassen.

Onderstaande begeleidende vragen kunnen je helpen om na te denken over je waarden en kwaliteiten. Je kan antwoorden op deze vragen opschrijven, maar je kan bijvoorbeeld ook tekenen hoe jouw thuis eruit zag, in welke samenstelling en met welke mensen je bent opgegroeid, een liedje of muziekstuk kiezen dat past bij (een periode uit) je jeugd of een schilderij maken om gevoelens van je verleden uit te drukken. Het gaat erom dat je een uitdrukkingsvorm kiest die bij jou past.

brown tree trunk in close up photography
brown tree trunk in close up photography
Begeleidende vragen
  • Over welke kwaliteiten beschik je? Welke dingen heb je gedaan waar dat uit blijkt?

  • Welke talenten heb je? Wat is kenmerkend voor hoe jij bent?

  • Wat zijn persoonlijke waarden? Wat is er belangrijk voor je in jouw leven?

  • Hoe zijn deze waarden van invloed op de keuzes die je maakt in je leven?

  • Hoe helpen deze waarden jou om richting te geven aan je leven.

  • Zijn de waarden waarmee je bent opgegroeid verschillend van de waarden die je later zelf belangrijk bent gaan vinden?

  • Van welke waarden heb je afscheid genomen? Waarom heb je hier afscheid van genomen?

  • Kan je voorbeelden noemen van waarden die belangrijk voor je zijn en hoe deze tot uiting komen in je dagelijks leven?