Wortels

De wortels van de levensboom staan symbool voor de basis waarop ons bestaan rust. Ze staan voor de verbinding met onze afkomst, ons verleden en de invloeden die ons hebben gevormd tot wie we zijn. De plek waar we geboren zijn, onze familie, belangrijke mensen in ons leven, culturele achtergrond, religie of levensbeschouwing en normen en waarden die je als kind hebt meegekregen, van huis uit, maar bijvoorbeeld ook van familie, school, kerk of vereniging.

Met dit domein krijgen we als eerst mee te maken tijdens ons leven. Het heeft te maken met zekerheid, stabiliteit, veiligheid en hechting.

brown textile
brown textile

Betekenis

De wortels van een boom staan voor waar je vandaan komt, wat je van huis uit hebt meegekregen, en ook voor familie/andere mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld (het verleden). Onderstaande begeleidende vragen kunnen je helpen om na te denken over waar je vandaan komt. Je kan antwoorden op deze vragen opschrijven, maar je kan bijvoorbeeld ook tekenen hoe jouw thuis eruit zag, in welke samenstelling en met welke mensen je bent opgegroeid, een liedje of muziekstuk kiezen dat past bij (een periode uit) je jeugd of een schilderij maken om gevoelens van je verleden uit te drukken. Het gaat erom dat je een uitdrukkingsvorm kiest die bij jou past.

gray wood on green ruins
gray wood on green ruins
Begeleidende vragen

Waar kom je vandaan?
Hoe zag je familie/gezin eruit?
Hoe ben je opgegroeid?
Van wie heb je veel geleerd? (Bijvoorbeeld ouders, voogd, leraar, buurvrouw, etc.)
Waar voelde je je thuis?
Was er een liedje / muziek die belangrijk voor je was toen je jong was?
Is er een motto of gezegde dat belangrijk was in je jeugd?
Welke waarden waren belangrijk in de omgeving waarin je opgroeide?
Welke thema’s speelden in de omgeving waarin je opgroeide?
Ben je opgegroeid in een religieuze traditie?