Tree of Life - algemeen

De Levensboom is een wijdverspreide metafoor die in diverse tradities voorkomt. Bomen hebben in veel culturen en tradities een symbolische betekenis en worden vaak geassocieerd met groei, leven en ontwikkeling. Symbolen kunnen helpen om structuur aan te brengen en je levensverhaal inzichtelijk te maken. Je kan dit individueel doen, maar het is ook erg behulpzaam om dit begeleid te doen, bijvoorbeeld met een vriend of vriendin, je partner, een hulpverlener, een familielid etc.

Via het symbool van de levensboom lukt het vaak beter om te spreken over levensthema’s en levensvragen, omdat er concrete oefeningen en gespreksonderwerpen aan gekoppeld zijn. Dit kan vervolgens verhelderend werken, omdat het inzicht kan geven in jouw kijk op het leven, wat daarin belangrijk is en waaruit je inspiratie haalt en waar je voor wilt staan. Belangrijk is dat je hier niet direct iets mee hoeft of moet. Het doel is niet om te veranderen; de levensboom is een uitnodiging tot reflectie en tot nadenken over je eigen leven.

Hoewel deze methode geschikt is om alleen te doen, kan het erg helpend zijn om dit met iemand anders te doen. Je kan er dan toe komen om met elkaar in gesprek te gaan over datgene wat je bezighoudt. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld waar je energie van krijgt, waar je van droomt, wat je de moed geeft om (soms ondanks alles) door te gaan, of juist waar je bang voor bent, wat je hebt verloren en wie of wat je mist. Dit kan je helpen een beeld te krijgen van hoe je nu in het leven staat. Door hierbij stil te staan en hierover met elkaar te praten, krijg je zicht op wat belangrijk voor je is, nu en in de toekomst.

Hieronder worden de verschillende onderdelen van de boom kort toegelicht. Via de knop onderaan kom je op de pagina met meer informatie over de verschillende aspecten van de boom.

Onderdelen van de boom
  • De wortels: waar je vandaan komt
  • De grond: waar je energie en inspiratie uit haalt
  • De stam: je kwaliteiten en persoonlijk waarden
  • De takken: waar je naar verlangt en wat je wilt bereiken
  • De bladeren: verbondenheid met jezelf en anderen
  • Stormen: de uitdagingen in je leven